VídeoTREN i Memòria


G

ràcies al material aportat pel Museu del Ferrocarril, van poder treballar en diverses sessions tant d’estimulació cognitiva com de socialització la història del ferrocarril i els seus records associats al mateix.

Aquestes sessions es van dur a terme projectant el material aportat i facilitant converses i evocacions de records, aconseguint que fossin sessions molt completes a nivell d’estimulació, i molt enriquidores i satisfactòries per ells, ja que al tractar-se d’una temàtica tan nuclear a les seves vides, afavoria el seu benestar.

Durant les converses i debats que es van dur a terme, ajudats i guiats per una sèrie de preguntes bàsiques, de l’estil de: “quin va ser el teu primer viatge en tren?”, van anar sortint records i vivències molt especials. Van parlar dels seus viatges en tren, de la vida dels ferroviaris, de com es va viure l’època de l’estraperlo i de la evolució de les estacions i els trens. Records que posteriorment es van anar enregistrant en vídeo. 

Galerias de fotos


Lectura

Visionat

Meditació