El projecte VAGOlab Gent gran i Record i Memòria a ritme de TREN!


Fa uns anys que el Museu del Ferrocarril de Catalunya (MFC) i la Fundació Catalunya La Pedrera (FCLP) col·laboren amb una proposta solidaria i social per tal de contribuir a la atenció de les persones més vulnerables, la transformació de la societat i a reforçar el compromís amb el territori de proximitat. El ferrocarril és un element especialment inspirador, que permet ajudat i donar suport a persones amb diferents necessitats.

Encara que ja s’havien donat les primeres passes, la relació es va formalitzar amb la signatura d’un conveni el 2019. La proposta social que formula l’acord i la feina conjunta és donar impuls a Vilanova i la Geltrú com a comunitat “Dementia Friendly”*1, es a dir, convertir la ciutat en un lloc amable i acollidor amb les persones amb deteriorament cognitiu, treballant en la reducció d’estereotips i prejudicis que afecten a aquest col·lectiu, i promovent la seva autonomia i independència, aportant solucions basades en la comunitat. “La Casa dels trens” és un espai d’acollida i d’acompanyament que vol ajudar a les persones a través del seu patrimoni material i humà.

A l’Espai Social de Vilanova es treballa amb les persones del programa REMS (Reforç i Estimulació de la Memòria i la Salud), ajudant a reforçar la seva autonomia en les seves activitats de la vida diària, fomentant la necessitat de mantenir-se actives i facilitant el manteniment de la seva memòria. La feina conjunta s’ha anat desenvolupant durant cursos lectius amb visites en grup al Museu i la realització d’activitats in situ a l’Espai per part de l’Àrea d’Educació. El 2020, amb el repte que va representar l’aparició de la pandèmia de COVID, el Museu va haver de re-dissenyar el programa. Es va idear un projecte de fitxes pedagògiques amb imatges de l’arxiu històric del Museu, altres materials i recursos didàctics, que han permès als professionals de l’Espai Social treballar de manera autònoma amb el recolzament del Museu aquest curs 2020-2021.

El resultat d’aquest treball és el que es pot veure en aquesta mostra, manifestacions, memòries i testimonis sobre el que per a aquestes persones ha representat el ferrocarril a la seva ciutat i els seus records. Amb el tren com a fill conductor, els professionals del programa rems han pogut treballar i fer tallers d’estimulació cognitiva, estimulació de socialització, meditació guiada, escriptura i música.

En aquests dos enllaços teniu més informació*2

*1 Dementia Friendly
https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/es/dementia-friendly

*2
Noticias relacionadas
- https://www.elperiodico.com
- https://www.vilanova.cat