narraTREN i Memòria


E

ls relats que aquí es presenten es van treballar amb una sessió de relaxació i meditació guiada, on la temàtica va ser un viatge en tren. És d’aquesta manera que amb una sessió de visualització on els participants viatjaven en tren, se’ls anava conduint en la meditació amb una sèrie de preguntes sobre que anaven visualitzant al llarg del seu viatge.

Gràcies a l’ambient de calma i serenor, on ells anaven viatjant en tren pels seus records i la seva imaginació, es van aconseguir evocar molts records de vivències seves, algunes fins i tot que no havien sigut capaços de recordar de forma conscient.

Posteriorment a aquesta visualització es va fer una tertúlia on cadascú exposava el que havia visualitzat, i el perquè: quin viatge van recordar, a on anaven, què recordaven d’aquell tren o d’aquell trajecte i quines sensacions van tenir. Al acabar aquesta tertúlia, se’ls hi va donar a escollir el model de via que més els hi agradava i se’ls va convidar a posar paraules a tots aquests records evocats, per tal de fer un treball més complet i obtenir una mostra d’uns records únics.

Podeu consultar els relats i les seves transcripcions aquí

Galeria de fotos